Sản phẩm đóng phi 300kg

Đường Glucose, Maltose syrup 275-300kg.

Hàm lượng chất khô (Bx): 75-90% (Tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng)

Hàm lượng đường khử (DE): 25-55%, (Tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

PH: 4,5-5,5

Độ màu: Trắng trong suốt (<25 ICS).

Mạng xã hội

Mô tả

Đường Glucose, Maltose syrup 275-300kg.

Hàm lượng chất khô (Bx): 75-90% (Tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng)

Hàm lượng đường khử (DE): 25-55%, (Tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng)

PH: 4,5-5,5

Độ màu: Trắng trong suốt (<25 ICS).

Công dụng (Use): Trong công nghiệp chế biến thực phẩm, các sản phẩm được chế biến từ mạch nha bao gồm thực phẩm cho trẻ em; các loại bánh mì và các loại sản phẩm khác (bánh bích quy, các loại bánh hoặc kẹo dòn (crackers), kem lòng trắng trứng (icings), bánh hạnh nhân (macaroons), bánh quy dòn (pretzels, fillings , cookies…), các loại thức uống lên men như rượu, bia, thực phẩm điểm tâm, màu caramel, pho mát, kẹo chewingum, sữa đặc , bánh kẹo, làm chất phụ gia vật liệu xây dựng ..v.v…