TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn của Cty TNHH SX&TM SINH LỘC

Trở thành nhà sản xuất & cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực thực phẩm, nông sản, hàng tiêu dùng.

Sứ mệnh của chúng tôi 

Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm chất lượng cao với giá cạnh tranh. 

– Với nhân viên: Thực hiện chế độ đãi ngộ thoả đáng về vật chất lẫn tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội.

– Với xã hội: Toàn thể CB CNV Cty SINH LỘC luôn nhận thức và hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội. Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày tốt đẹp hơn.