Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2018

Ngày 15 tháng 7 năm 2018 Công Ty TNHH SX – TM SINH LỘC đã đón nhận bằng khen và cúp cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018.

Sản phẩm glucose maltose syrup thương hiệu Silico hân hoan đón nhận giải nhất về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại tỉnh Quảng Ngãi và Cấp khu vực. 
#highqualitycertification
#Glucose #Maltose #Silico

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin